Becoming better muslims; Religious authority and ethical improvement in Aceh, Indonesia

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Schulte Nordholt, H.G.C., Promotor
  • Sutherland, H., Promotor
Datum van toekenning01 mei 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit