Becoming more oneself? Changes in personality following DBS treatment for psychiatric disorders: Experiences of OCD patients and general considerations

Sanneke de Haan, Erik Rietveld, Martin Stokhof, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

427 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Becoming more oneself? Changes in personality following DBS treatment for psychiatric disorders: Experiences of OCD patients and general considerations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences