Beeld van Troelstra ontdaan van vernislagen [Review of: P. Hagen (2010) Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra]

J.A. Frieswijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)286-287
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume124
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit