Beelden van de productiviteit van ouderen bij werkgevers en werknemers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
28 Downloads (Pure)

Samenvatting

Beelden over de productiviteit van jongere en oudere werknemers spelen een belangrijke rol voor de wijze waarop werkgevers met beide categorieën werknemers omgaan. In dit artikel wordt aan de hand van bij werkgevers en werknemers verzamelde surveygegevens onderzocht welke beelden werkgevers en werknemers van jongere en oudere werknemers hebben en door welke factoren die beelden worden bepaald. Bij werkgevers blijken ‘harde’ factoren als mentale en fysieke belastbaarheid doorslaggevend voor het totale beeld dat zij van de productiviteit van werknemers hebben. Bij werknemers spelen ‘zachte’ factoren als betrouwbaarheid, betrokkenheid en sociale vaardigheden een grotere rol. Wellicht ligt de uitdaging van de vergrijzing voor ondernemend Nederland vooral in de noodzaak die ‘zachte’ kwaliteiten in voldoende mate rendabel te maken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-19
TijdschriftTijdschrift voor arbeidsvraagstukken
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit