Begraafklasse en overlijdensleeftijd: een onderzoek op een oude Roermondse begraafplaats

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Beweerd wordt dat tijdens de industrialisatieperiode regionale gezondheidsverschillen in Nederland groter waren dan sociaaleconomische gezondheidsverschillen binnen regio's. Wij onderzochten sociaaleconomische sterfteverschillen in het stedelijke Roermond tijdens de bloei en neergang van de lokale industrialisatie. Met behulp van gegevens van 803 begravenen op de Roermondse begraafplaats "Nabij Kapel in 't Zand" werd voor 1880, 1895,1913 en 1930 onderzocht of de begraafklasse en - locatie samenhing met de overlijdensleeftijd. Begraafklassen en -locaties verschillen in begraafkosten en vormen als zodanig een blijvende en postume markering van de status en het prestige van de overledene. Variantie-analyse werd gebruikt om gemiddelde overlijdensleeftijden te vergelijken tussen de begraafklassen. Hoe goedkoper de begraafklasse, des te lager de overlijdensleeftijd. Mannen en vrouwen in de (gratis) vierde klasse haalden vrijwel nooit hun veertigste verjaardag, terwijl hun tegenhangers in de (duurste) eerste klasse gemakkelijk 60 of 70 werden in 1913 en 1930. Het patroon was vrijwel hetzelfde in de vier steekproefjaren en ook voor mannen en vrouwen, maar de verschillen waren wat kleiner met uitsluiting van de zuigelingensterfte. De bevindingen voor het stedelijke Roermond in de periode 1880-1930 wijzen erop dat er ook binnen regio's aanzienlijke sociaaleconomische sterfteverschillen konden bestaan tijdens de Nederlandse industrialisatieperiode. keywords: sociaaleconomische gezondheidsverschillen; levensduur; industrialisatie
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)96-100
TijdschriftTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume89
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit