Begrazing, een vloek of een zegen voor sprinkhanen?

M. Schrama, A..L.D. Van der Plas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

341 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)212-219
Aantal pagina's8
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume114
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit