Behandlung des Nystagmus durch Injektion von Botulinustoxin in die Augenmuskeln

R.A. Crone, P.T.V.M. de Jong, G. Notermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

246 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)216-217
TijdschriftKlinische Monatsblätter für Augenheilkunde
Volume184
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit