Behavioral Circadian Timing System Disruptors and Incident Type 2 Diabetes in a Nonshift Working Multi-Ethnic Population

Mirthe Muilwijk, Dirk Jan Stenvers, Mary Nicolaou, Andries Kalsbeek, Irene G M van Valkengoed

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Behavioral Circadian Timing System Disruptors and Incident Type 2 Diabetes in a Nonshift Working Multi-Ethnic Population'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences