Behavioral Ecology of Oviposition-Site Selection in Herbivorous True Bugs

G. Martinez, R. Soler, M. Dicke

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Behavioral Ecology of Oviposition-Site Selection in Herbivorous True Bugs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology