Behavioral Quantification of Audiomotor Transformations in Improvising and Score-Dependent Musicians

Robert Harris, Peter van Kranenburg, Bauke M. De Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere0166033
TijdschriftPLoS One
Volume11
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 nov. 2016

Citeer dit