Behaviour of male and female parasitoids in the field: influence of patch size, host density and habitat complexity

T.M. Bezemer, J.A. Harvey, A.F.D. Kamp, R. Wagenaar, R. Gols, O. Kostenko, T. Fortuna, T. Engelkes, L.E.M. Vet, W.H. Van der Putten, R. Soler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Behaviour of male and female parasitoids in the field: influence of patch size, host density and habitat complexity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology