Behavioural, ecological and evolutionary responses to extreme climatic events: Theme issue

M. Van de Pol (Gastredacteur), S. Jenouvrier (Gastredacteur), M.E. Visser (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

108 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftPhilosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences
Volume372
Nummer van het tijdschrift1723
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit