Behavioural plasticity in support of a benefit for aggregation pheromone use in Drosophila melanogaster

B. Wertheim, M. Dicke, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  60 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Behavioural plasticity in support of a benefit for aggregation pheromone use in Drosophila melanogaster'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology