Behavioural responses of diamondback moth Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) to extracts derived from Melia azedarach and Azadirachta indica

D.S. Charleston, R. Kfir, L.E.M. Vet, M. Dicke

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    611 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Behavioural responses of diamondback moth Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) to extracts derived from Melia azedarach and Azadirachta indica'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology