Beijerinck and the bioluminescent bacteria:microbiological experiments in the late19th and early 20th centuries

L.A. Robertson, M.J. Figge, P.V. Dunlap

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)185-194
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume75
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit