"Being all alone makes me sad": loneliness in older adults with depressive symptoms

I.M.J. van Beljouw, E. van Exel, J. de Jong Gierveld, H.C. Comijs, M. Heerings, M.L. Stek, H.W.J. van Marwijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

615 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '"Being all alone makes me sad": loneliness in older adults with depressive symptoms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences