Being lonely later in life: a qualitative study among Albanians and Moroccans in Italy

E. Cela, T. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Citaten (Scopus)
185 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Being lonely later in life: a qualitative study among Albanians and Moroccans in Italy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences