Being speculative is better than to not do it at all; An interview with Natalie Zemon Davis

J. V. Roitman, Karwan Fatah-Black

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15
TijdschriftItinerario
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit