Bekalking gaat verzuring in laagveengebieden tijdelijk tegen

Suzanne Kanters* (Co-auteur), Casper Cusell, Marleen Ursem, Lotte Mathu, S. Teurlincx, Lisette de Senerpont Domis, Annemieke Kooijman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's5
TijdschriftDe Levende Natuur
StatusGepubliceerd - 31 jul. 2023

Citeer dit