Beleidsscenario's van toekomstige demografische ontwikkelingen in Europa

A. de Jong, M.. ter Veer, G.C.N. Beets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

113 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de afgelopen decennia steeg de omvang van de Europese bevolking continu, maar voor de toekomst is voortgaande groei onzeker. Dit blijkt uit de uitkomsten van vier beleidsscenario’s, waarin de effecten van economische groei en milieuproblematiek op de bevolkingsgroei, naast type beleid zijn doorgerekend. Krimp wordt een belangrijk fenomeen, op nationaal niveau maar nog sterker op regionaal niveau. Bij aanhoudende economische tegenwind zal de bevolking in Europa tot 2050 op de huidige omvang blijven staan. Bij duurzame economische groei waarbij milieuproblemen worden overwonnen, kan de bevolking in Europa met zo’n 20 procent stijgen. Bevolkingsgroei zal regionaal sterk variëren. Afhankelijk van het beleid kunnen de demografische verschillen tussen regio’s toenemen of afnemen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-13
TijdschriftBevolkingstrends
Volume2013
Nummer van het tijdschriftjuni
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit