Belemmeren exotische waterplanten het functioneren van laagveenwateren?

B.M.C. Grutters, W.C.E.P. Verberk, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume118
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 31 jul 2017

Citeer dit