Belemmert het dialect de verwerving van de Nederlandse woordenschat?

L.M.E.A. Cornips, Kirsten van den Heuij, Ryanne Francot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

393 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-8
TijdschriftVeldeke Nuutsbreef
Nummer van het tijdschrift19
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit