Belgische en Nederlandse stadsgeschiedenis in historische tijdschriften (2020)

Arie van Steensel (Co-auteur), Elisa Bonduel, Veerle Driessen, Niels Fieremans, Nathalie Franckaerts, Sanne Hermans, Arnoud Jensen, Bente Marschall, Pieter Martens, Els Minne, Miente Pietersma, Paul Reef, Ariadne Schmidt, Jasper Segerink, Samantha Sint Nicolaas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftStadsgeschiedenis
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit