Belle et la bonne cuisine: Eten en tafelen op Zuylen en daarbuiten in de achttiende eeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-26
Aantal pagina's16
TijdschriftLettre de Zuylen
Volume3
StatusGepubliceerd - dec 2019

Citeer dit