‘Belle’: zien veurkoommen in de betekenis ‘luudklokke’ in Stellingwarf (tael)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)13-15
TijdschriftDe Ovend: Stellingwarfs Tiedschrift
Volume49
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 12 apr. 2021

Citeer dit