Belonging through Languagecultural Practices in the Periphery: The Politics of Carnival in the Dutch Province of Limburg

L.M.E.A. Cornips, V. de Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
377 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Belonging through Languagecultural Practices in the Periphery: The Politics of Carnival in the Dutch Province of Limburg'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences