Belowground biodiversity and ecosystem functioning

R.D. Bardgett, W.H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Belowground biodiversity and ecosystem functioning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology