Belowground Consequences of Intracontinental Range-Expanding Plants and Related Natives in Novel Environments

Marta Manrubia (Co-auteur), L. Basten Snoek, Carolin Weser, G. F. Veen, Wim H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

78 Downloads (Pure)

Zoekresultaten