Belowground drivers of plant diversity

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

63 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)134-135
Aantal pagina's2
TijdschriftScience
Volume355
Nummer van het tijdschrift6321
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit