Belowground dynamics and plant growth effects of fungal pathogens in a grassland biodiversity experiment

Jose Maciá Vicente, Sofia I. Fernandes Gomes, Eline Ampt, Jasper van Ruijven, Liesje Mommer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15
TijdschriftGewasbescherming
Volume55
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 29 feb. 2024

Citeer dit