Beneficial effects of peripheral nerve stimulation on cognition, behaviour and the rest-activity rhythm in Alzheimer's disease

E.J.A. Scherder, A. Bouma, E.J.W. van Someren, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18-25
TijdschriftNeuroscience News
Volume1
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit