Bensingtonia rectispora sp. nov. and Bensingtonia bomiensis sp. nov., novel ballistoconidium-forming yeast species from plant leaves collected in Tibet

Q.M. Wang, T. Boekhout, F.H. Bai

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  Five yeast strains isolated from plant leaves collected in southeast Tibet formed cream to brownish colonies and produced asymmetrical ballistoconidia and CoQ-9 as the major ubiquinone. Sequence analysis of the 26S rRNA D1/D2 domain and the internal transcribed spacer (ITS) region indicated that these strains represented two novel species of the genus Bensingtonia. Bensingtonia rectispora sp. nov. (type strain: XZ 4C5T = CGMCC 2.02635T = CBS 10710 T) and Bensingtonia bomiensis sp. nov. (type strain: XZ 33D1T = CGMCC 2.02670T=CBS 10713T) are proposed for the two new species, which are phylogenetically closely related with Bensingtonia naganoensis, Bensingtonia pseudonaganoensis and the type species of the genus Bensingtonia ciliata.
  Originele taal-2Engels
  Artikelnummer2039
  Pagina's (van-tot)2044
  TijdschriftInternational Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  Volume62
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Bensingtonia rectispora sp. nov. and Bensingtonia bomiensis sp. nov., novel ballistoconidium-forming yeast species from plant leaves collected in Tibet'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit