Benthic communities in the Southern Bight of the North Sea and their use in ecological monitoring

J.C.R. Govaere, D. van Damme, C.H.R. Heip, L.A.P. De Coninck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)507-521
TijdschriftHelgoland Marine Research
Volume33
Nummer van het tijdschrift1-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit