Benthic community structure and sediment processes on an intertidal flat: results from the ECOFLAT project

P.M.J. Herman, J.J. Middelburg, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  149 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Benthic community structure and sediment processes on an intertidal flat: results from the ECOFLAT project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology