Benthic community structures in the North Sea

C.H.R. Heip, J.A. Craeymeersch

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  9 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)313-328
  TijdschriftHelgoland Marine Research
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift1-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit