Benthic microbial and whole-community responses to different amounts of 13C-enriched algae: in situ experiments in the deep Cretan Sea (Eastern Mediterranean)

S.I. Bühring, N. Lampadariou, L. Moodley, A. Tselepides, U. Prof. Witte

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)157-165
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit