Benthic-pelagic flux rates on mussel beds: tunnel and tidal flume methodology compared

H. Asmus, R. Asmus, T.C. Prins, N. Dankers, G. Francés, B. Maasz, K. Reise

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  356 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)341-361
  TijdschriftHelgoland Marine Research
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit