Benthic studies of the Southern Bight of the North Sea: IX. A note on marine nematodes as indicators in ecological monitoring

M. Vincx, C.H.R. Heip, L. Thielemans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelCoordinated Research Actions Oceanography: progress report 1983. Ecological and ecotoxicological studies of benthos of the Southern Bight og the North Sea.
Pagina's20-28
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit