Benthic studies of the Southern Bight of the North Sea: VIII. Evolution of the meiofauna in the Belgian coastal waters from 1977 till 1983.

R. Herman, L.K.H. Thielemans, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelCoordinated Research Actions Oceanography: Progress report 1983. Ecological and ecotoxological studies of benthos of the Southern Bight of the North Sea.
Pagina's1-19
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit