Benthic studies: summary and conclusions

C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  254 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)265-268
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit