Beoordelen van de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek

L. van Drooge, B. van der Meulen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

368 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het beoordelen van de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek is moeilijk maar noodzakelijk. In dit artikel beschrijven de auteurs een methode om de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek te beoordelen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-8
Aantal pagina's3
TijdschriftHO Management
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2009

Citeer dit