Bereik in beeld? Een verkenning naar de mogelijkheden van doelgroepenonderzoek ten behoeve van het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog. Tussenrapportage domeinoverstijgend project Doelgroepenonderzoek

Kees Ribbens, Esther Captain, Renske Krimp, Niels Weitkamp

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijPlatform Herinnering Tweede Wereldoorlog
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2016

Citeer dit