Bereik in beeld? Een verkenning naar de mogelijkheden van doelgroepenonderzoek ten behoeve van het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog. Tussenrapportage domeinoverstijgend project Doelgroepenonderzoek

Kees Ribbens, Esther Captain, Renske Krimp, Niels Weitkamp

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Zoekresultaten