Bergmann glial AMPA receptors are required for fine motor coordination.

A.S. Saab, A. Neumeyer, H.N. Jahn, A. Cupido, A.A. Simek, H.J. Boele, A. Scheller, K. Le Meur, M. Gotz, H. Monyer, R. Sprengel, M.C. Rubio, J.W. Deitmer, C.I. De Zeeuw, F. Kirchhoff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)749-753
TijdschriftScience Magazine
Volume337
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit