Bermmonumenten. Nieuwe rouwcultuur in de openbare ruimte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

158 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)66-73
TijdschriftHandelingen: tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit