Berust in het onverklaarde’ [Review of: J Lechner. Uit de verte. Een jeugd in Indië 1927-1946]

R. Raben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift6 aug.
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit