Beschavers of kolonisators? Review of: Aurélien Lignereux, Les Impériaux. Administrer et habiter l’Europe de Napoléon (Parijs:Fayard, 2019)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)574-576
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume133
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - nov. 2020

Citeer dit