Bescherming biodiversiteit als voorwaarde inkomenssteun boeren: Brief

G. R. de Snoo, H.A. Udo de Haes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBionieuws
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 26 jun 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit