Beschoten en beschreven; De Indonesische tegenstander in Nederlandse militaire verslaglegging, 1945-1949

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-38
TijdschriftLeidschrift Historisch Tijdschrift
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit