[Besprek] A.T. Popkema, L. Folkertsma, R. Veenbaas en A. Riemersma (red.), Wittenskip en Beweging. Skôgings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer930
Pagina's (van-tot)78-81
Aantal pagina's4
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume65
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - aug. 2016

Citeer dit